YAYINLADIĞIMIZ KİTAPLAR

Kuruluş

GÜNEYDOĞUM DERNEĞİ, Güneydoğu’nun ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda kalkındırılması bağlamında çalışmalar yapılmasının takipçisi olmak üzere, 12 Temmuz 2005 tarihinde Merkezi Ankara’da, şubeleri olmayacak şekilde kurulmuştur.